Lajmet e fundit

Lajmet

Më të shikuarat

1 të 60

Shërbime

Personalitete

Hoxhë: Ylli Buraniqi

Hoxhë Ylli Buraniqi Ylli Ferid Buraniqi. Ka lindur ne Dobrac , Shkoder me 14 / 06 / 1975 . 1981 – 1989 mbaron shkollen fillore “ Isa Jakupi “ Dobrac . 1989 – 1993 mbaron shkollen e mesme “ Veterinare “ ne Shkoder . 1993 vazhdon studimet ne institutin e gjuhes “ Dirrasatul Khassah “ ne Universitetin Islamik te…
Lexo më shumë...

Më shumë nga lajmet kryesore

Kurbani dhe rregullat e tij në Islam

,, Ne me të vërtet, të dhamë ty shumë të mira, andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tënd, me të vërtetë urrejtësi ytë është farësosur‘‘ ( El-Kevther, 1-3). ,, Te All-llahu nuk arrin as mishi as gjaku i tyre, por tek Ai…

Kur lejohet prishja e agjërimit?

Pyetje: Cilat janë arsyet që e lejojnë prishjen e agjërimit? Përgjigje: Arsyet që lejojnë prishjen e agjërimit janë sëmundja dhe udhëtimi, të cilat janë përmendur në Kuran. Arsye është edhe kur gruaja është shtatzënë dhe ka frikë për…

Artikuj

Artikujtë