A lejohet qe njeriu i cili kryente gjynahe te medha me pare, te behet imam i muslimaneve, pas pendimit te tij?

A lejohet qe njeriu i cili kryente gjynahe te medha me pare, te behet imam i muslimaneve, pas pendimit te tij?

Pergjigjja: Pendimi i fshin gjynahet e kaluara dhe ai qe pendohet eshte si ai qe nuk ka gjynahe. Allahu i Lartesuar thote: ” Thuaju atyre qe mohuan, nese ata ndalojne (nga mosbesimi), do tu falen gjynahet e meparshme.” (El enfal: 38) dhe Profeti alejhi selam ka thene: ” Hyrja ne Islam i fshin gjynahet e meparshme dhe pendimi eleminon gjynahet qe ndodhen me pare.” (Muslimi).

Komisioni i dijetareve i perbere nga dijetaret:
Abdulaziz bin Baz
Abdulaziz Al Esh shejh
Beker ebu Zejd
Salih El feuzan
Abdullah bin Gudejan

TË ngjajshme

A i lejohet muslimanit qe ta gjykoje si jomusliman ate qe pi alkool?

Radio-Ahireti

A e kam obligim martesën?

Radio-Ahireti

A lejohet të hahen frutat– pemët nga pemishtja (e huaj) e lënë shkret?

Radio-Ahireti

Nuk ka agjëruar për shkak të punës, si është halli i tij?

Radio-Ahireti

SHARJA DHE OFENDIMET A E PRISHIN AGJËRIMIN

Radio-Ahireti

Rreth syfyrit

Radio-Ahireti