a-na-merr-shume-kohe-dhikri-–-permendja-e-allahut?

A na merr shumë kohë Dhikri – Përmendja e Allahut?

Nëse shohim kohën tonë të lirë që na është dhënë,  duhet të pyesim veten: sa kohë ndajmë për ta përmendur Allahun xh.sh.?

Përmendja e Allahut apo dhikri i transmetuar na merr kohën më të shkurtër ndërsa na jep shpërblime të mëdha, siç është rahatia e shpirtit, pastrimi i zemrës, falja e mëkateve, fitimi i mëshirës së Zotit dhe begati tjera  të shumta

Koha e cila na nevojitet për të thënë dhikrin e caktuar është afër 30 minuta në ditë, ndërsa shpërblimet janë shumë të mëdha:

– SUBHANALLĀHI VE BI HAMDIHI (100 herë):  2 minuta

–  SUBHANALLAH, VEL-HAMDULILLAH, VE LA ILAHE ILALLAH, ALLAHU EKBER. (100 herë): 4 minuta

–  LA HAVLE VE LA KUVVETE ILA BILAH (100 herë): 3 minuta 

– ESTAGFIRULLAH (100 herë): 2

– ALLAHUMME SALI ALA MUHAMMEDIN, VE ALA ALI MUHAMMED (100 herë): 3 minuta

– SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-ADHIM (100 herë): 3 minuta

– La ilahe ilallahu vahdehu la sherike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli shej’in kadir. (100 herë): 10minuta

Andaj duhet të pyesim veten a nuk mund të ndajmë kaq kohë për ta përmendur Zotin dhe të fitojmë mëshirën e Tij të madhe?

Përshtati: Islampress

TË ngjajshme

Pseudonimet (titujt dhe thirrjet) janë ‘pilula’, të cilat ne i përdorim për ta ushqyer egon tonë

Radio-Ahireti

Bëhu luan, e jo dhelpër

Radio-Ahireti

Të qenët më të lumtur duke ndarë vetëm pesë minuta në ditë!

Radio-Ahireti

Nëse dëshironi të bëheni të njohur në qiej, bëni këto pesë gjëra!

Radio-Ahireti

Buzëqeshja më e bukur por edhe më e pikëlluesja!

Radio-Ahireti

Sjellja gjatë shitblerjes

Radio-Ahireti