Image default

Ai që mbështetet tek Allahu, Ai i mjafton atij..

Mbani mend një rregull jete! Nëse jeni besimtarë të sinqertë dhe nëse mbështeteni tek  Allahu për problemet e juaja, dijeni se,  sado që  shtohen problemet dhe intrigat e ziliqarëve tuaj, edhe më shumë shtohet mirësia dhe ndihma e Zotit ndaj jush!

“Mbështetuni vetëm tek Allahu, në qoftë se jeni besimtarë!”

“Ai që mbështetet tek Allahu, Ai i mjafton atij… (Kurani)

A.D. Islampress

TË ngjajshme

“O djali im, fale namazin, urdhëro për punë të mira, e ndalo nga të këqijat…”

Radio-Ahireti

Parimi islam i Shura-s e kundërshton tiraninë dhe arbitraritetin

Radio-Ahireti

Vlera e dhënies së sadakasë personalisht

Radio-Ahireti

Përse zemërohesh?

Radio-Ahireti

Islami është mirësjellje për të tjerët

Radio-Ahireti

Kur të shihni një njeri të varfër në një vend musliman, dijeni se ka një njeri i pasur që i ka vjedhur paratë e tij

Radio-Ahireti