dhikri-me-i-dashur!-sa-e-praktikojme?

Dhikri më i dashur! Sa e praktikojmë?

Zoti i Madhërishëm me mëshirën e tij të madhe ka caktuar katër fjalë në kuptimin dhe shqiptimin e të cilave fshihet madhështia dhe rehatia. Allahu këto fjalë i ka bërë të veçanta dhe për to  ka premtuar shpërblime të mëdha çka tregojnë edhe shumë hadithe të Muhamedit a.s.:

Ato janë fjalët e tahmidit, tehlilit dhe tekbirit: SUBHANALLAH, VEL-HAMDULILAH, VE LA ILAHE ILALLAH, VALLAHU EKBER.

I Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: ” ” Të them lailahe ilallah,  velhamdulilah, ve lailahe ilallahu vallahu ekber,  është me e dashur për mua se e gjithë bota dhe gjithçka ka në të.” (Muslimi).

Pra këto fjalë janë më të dashura për Allahun, janë fjalët më të dashura të Pejgamberit a.s., për shkak të këtyre fjalëve Zoti i fal mëkatet dhe janë mbrojtje nga zjarri i xhehenemit.

Islampress

TË ngjajshme

Hazreti Omerit iu premtua Xhenneti deri sa ishte gjallë, por ky e kërkonte Uvejs el-Karanin të bëj dua Allahut për të

Radio-Ahireti

Gjërat që mund t’i mësojmë nga fëmijët

Radio-Ahireti

“A mos vallë, po çuditesh me urdhrin e Zotit?

Radio-Ahireti

Lidhja në mes të namazit dhe furnizimit /tregim udhëzues/

Radio-Ahireti

A bëjmë çmos që të na bien mëkatet derisa falim namaz?

Radio-Ahireti

Vlerësimi i All-llahut xh.sh. për veprat tona të mira

Radio-Ahireti