drejtesia-e-omerit-ra.

Drejtësia e Omerit r.a.

Kur Omeri hipte në minber dhe ndalonte njerëzit nga disa gjëra, së pari tubonte familjen e tij dhe u thoshte: “I kam ndaluar njerëzit bëjnë atë dhe këtë… Dijeni se juve ju shohin si shpendi që sheh  prenë, betohem në Zotin se do ta dyfishoj dënimin nëse gjej se  ndonjëri nga ju vepron atë që është ndaluar.” (Taberiu)

Ku janë Omerët tanë sot?

 Ti themi djalit se nuk mund të bësh atë punë, nuk e din! Ti themi vajzës se nuk je kompetente për atë punë, ka më të mirë se ti! Ti themi ndonjë të afërmi se nuk je i aftë ta kryesh atë funksion, ka më të aftë se ti, etj…

Sot botës muslimane i mungon kjo drejtësi, andaj punët i kemi lëmsh në çdo sferë të jetës.

Përktheu: A. D. Islampress

TË ngjajshme

Habiteni se si njerëzit janë të gatshëm t’ju tradhtojnë?

Radio-Ahireti

Të përmendurit e Allahut i qetëson zemrat

Radio-Ahireti

Rëndësia e lidhjeve farefisnore në Islam

Radio-Ahireti

Ramazani paraqet një mundësi, nxitoni drejt Xhennetit

Radio-Ahireti

Në vend të vetëpëlqimit, të lëmë puna të flas për ne…

Radio-Ahireti

Uji dhe lutja janë jeta jonë

Radio-Ahireti