kujdes-nga-pergojimi-dhe-shpifja-ndaj-nderit-te-dikujt

Kujdes nga përgojimi dhe shpifja ndaj nderit të dikujt

Ibn Haxheri në librin e tij Edurer – l – kamine, përmend një bashkëkohanik të tij për të cilin thotë: “Para vdekjes e humbui mendjen dhe i harroi shumicën e gjërave që i dinte, sa që harroi edhe atë që dinte përmendsh nga Kurani. Thueshte se ky është dënim prej Zotit, sepse shumë njerëz i kishte përgojuar dhe kishte shpifur.”

Ibn kajjim el xhevzi ka thënë: Do të vij njeriu në Ditën e gjykimit me punë të mira sa malet dhe koidrat dhe do të shoh se gjhuha e tij të gjitha ia ka shkatërruar. Ndërsa një tjetër do të vij me mëkate sikur kodrat, dhge do të shoh se gjuha e tij, pra, përmendja dhe madhërimi i Allahut të Madhërishëm të gjitha ia ka pastruar.

Përshtati: A. D. Islampress

TË ngjajshme

Esenca e përfundimit të bukur

Radio-Ahireti

Rëndësia e lidhjeve farefisnore në Islam

Radio-Ahireti

Hazreti Omerit iu premtua Xhenneti deri sa ishte gjallë, por ky e kërkonte Uvejs el-Karanin të bëj dua Allahut për të

Radio-Ahireti

“O djali im, fale namazin, urdhëro për punë të mira, e ndalo nga të këqijat…”

Radio-Ahireti

Këshillë prindërve muslimanë në edukimin e vajzave

Radio-Ahireti

Si vepron me të tjerët, ashtu veprohet edhe me ty

Radio-Ahireti