Rreth Nesh

Radio-Ahireti

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit Radio Ahireti esht Radio Islame në Gjuhen shqipe Themeluar në prill vitin 2015 Radio Ahireti Synon Përhapjen e Diturijes Fetare dhe rrënjëzimin e metodologjisë te të gjithë myslimanët e rajonit dhe te ata të cilët hulumtojnë pas të vërtetës.